Mozaik-samo za strpljive!

Mozaik-samo za strpljive!

Mozaik predstavlja slaganje prirodnog kamena, ili malih prefabrikovanih kocki od raznih materijala (staklo, keramika…) i dobijanje slike ili ornamenta na taj način. Za ovaj vid ručnog rada strpljenje i veština…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...Read more