Video klipovi proizvoda

Video klipovi proizvoda

Od sada je moguće postavljati video klipove koji bi bolje opisivali vaše prizvode na Artijani. Moguće je dodavanje samo YouTube klipova. Način dodavanje video klipova je sledeći. Na svakoj strani…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...Read more